Wat is een quitclaim?

Een quitclaim ofwel een modelvrijwaringscontract is een getekende verklaring waarin iemand aangeeft dat deze er geen bezwaar tegen heeft om afgebeeld te worden in een foto of video en het beoogde gebruik van dit materiaal. Dankzij de quitclaim weet je als opdrachtgever dat je het materiaal gerust kunt gebruiken en dat de afgebeelde persoon geen aanvullende eisen zal stellen voor de periode en afspraken die jullie overeen zijn gekomen.

Quitclaim voor fotografie

Wanneer je iemand fotografeert, mag je die foto’s in principe alleen openbaar maken als diegene daar mee instemt. Dat geldt zowel voor foto’s die in jouw opdracht zijn gemaakt als voor stockfoto’s.

Selecteer je stockfoto’s, lees de voorwaarden dan secuur na. Alleen dan weet je dat niet alleen de fotograaf maar ook het model toestemming geeft voor het gebruik dat jou voor ogen staat. Zo kan iemand wel mee willen werken aan een redactionele publicatie, maar bijvoorbeeld niet aan commercieel of politiek gebruik.

Geef je een fotograaf opdracht tot het maken van bepaalde foto’s dan kun je vooraf goed aangeven waarvoor deze gebruikt gaan worden. Dat gebruik en de periode waarin je de foto’s gebruikt, kun je vervolgens opnemen in een quitclaim formulier.

Wat staat in een quitclaim formulier?

Maak je een quitclaim formulier voor een fotoshoot, neem dan in ieder geval de volgende elementen op:

  • Naam van het model of ruimte om de naam later in te vullen
  • Naam van de opdrachtgever en fotograaf
  • Plaats en datum van de fotoshoot
  • Doel van de fotoshoot: waarvoor gebruik je straks het materiaal
  • Duur van het gebruik: een bepaalde periode of onbeperkt
  • Waar gebruik je het materiaal: intern, lokaal, nationaal of internationaal
  • Afspraken en vergoedingen die van toepassing zijn
  • Instemming van het model, waarbij deze aangeeft zich later niet te zullen beroepen op gewijzigde omstandigheden en geen aanvullende eisen zal stellen
  • Kennisgeving dat het model begrijpt wat hier staat en bevoegd is om te tekenen (meerderjarig is)
  • Plaats, datum en handtekening van het model of wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige

Soms is de verleiding groot om de tekst over het doel en duur van het gebruik zo breed mogelijk te maken. Zorg er dan wel voor dat je toch duidelijk en nauwkeurig bent. Een te vage tekst kan ook weer voor misverstanden zorgen.

Wil je een voorbeeld van een quitclaim?

Je kunt hier een voorbeeld van een quitclaim formulier downloaden. Zonder verplichtingen. Heb je een vraag over het gebruik van een quitclaim? Neem dan contact met ons op.